วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ วัน ได้แก่ วันขึ้น  ค่ำ, วันขึ้น  ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ค่ำ และวันแรม  ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาล ถือเอาวันแรม ค่ำ)

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น  ค่ำ ก่อนวันเพ็ญขึ้น  ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

วันพระเดือนสิงหาคม

  • วันอังคารที่ สิงหาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ (วันอาสาฬหบูชา)
  • วันพุธที่ สิงหาคม แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ (วันเข้าพรรษา)
  • วันพุธที่ สิงหาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  • วันพุธที่ สิงหาคม แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
  • วันพฤหัสบดีที่ สิงหาคม ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
  • วันพฤหัสบดีที่ สิงหาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ