ครอบครัวผมค่อนข้างจะมีฐานะ ในระแวกพระประแดง เมียเปิดร้า […]