ถึงผมจะเป็นวัยรุ่นใกล้จะจบ มปลายแล้ว แม้กระนั้นเรื่องคว […]